Keramiekstichting Smeele Van der Meulen

Hier vindt u de informatie over het aanvragen van een bijdrage voor een keramiekproject dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Keramiekstichting Smeele van der Meulen

Doelstelling
De Keramiekstichting Smeele Van der Meulen heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor en onderzoek naar in Nederland geproduceerd aardewerk, met inbegrip van de importwaren die het Nederlands fabricaat hebben aangevuld. De stichting tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen van onderzoeken en publicaties, het organiseren van studiedagen en tentoonstellingen en het verzorgen van een passende bestemming voor de keramiekcollectie Smeele Van der Meulen met bijbehorende documentatie.

Een verzoek voor het financieel ondersteunen van een onderzoek naar keramiek kan gedaan worden door particulieren en organisaties en bij de stichting worden ingediend. In de website vindt u de informatie over het aanvragen van een bijdrage voor een keramiekproject dat voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals in de doelstelling vermeld.

 

Steun ons met uw donatie !

Onze stichting heeft een ANBI-status, uw donatie is fiscaal aftrekbaar. Ons gironummer is: NL 44 INGB 0007141823

Overzicht activiteiten

Aktiviteitenoverzicht 2021.pdf