Artikelen

 • Ver van Huis. Pottenbakkers uit Tegelen en Kaldenkirche op zoek naar werk

  2 april 2023 Dit artikel is geschreven voor de publicatie SJERFKES, over nieuwe inzichten in het Nederrijns keramische verleden van een aantal Noord- midden_ en Zuid Limburgse plaatsen Ver van Huis. Pottenbakkers uit Tegelen en Kaldenkirche op zoek naar werk
 • Keramiek in boedelinventarissen van de zeventiende eeuw

  6 februari 2023 Lezing door Adri van der Meulen tijdens het jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas 1953 - 2018 Dit artikel is eerder verschenen in het verenigingsblad Vormen uit Vuur nummer 238 2018/3 Keramiek in boedelinventarissen van de zeventiende eeuw
 • De opbloei van de aardewerknijverheid in Gelderland en Overijssel na 1800 en de rol van Duitse immigranten

  16 november 2020 Hoewel klei en turf overal in Nederland beschikbaar waren, dan wel gemakkelijk konden worden aangevoerd, waren pottenbakkerijen niet gelijkmatig over het land verspreid. In vier concentratiegebieden bleken de vestigingsfictoren gunstiger dan elders, en daar had de aardewerknijverheid een meer dan regionale betekenis. Dat was in Friesland, Zuid-Holland {Gouda en wijde omgeving), West-Brabant (Bergen op Zoom en Oosterhout) en Oost-Brabant/Noord-Limburg. Een artikel door Adri van der Meulen en Paul Smeele. De opbloei van de aardewerknijverheid in Gelderland en Overijssel na 1800 en de rol van Duitse immigranten
 • Oosterhout als pottenbakkerscentrum in de negentiende en twintigste eeuw

  15 november 2020 Oosterhout heeft als Noordbrabants pottenbakkerscentrum nog nauwelijks aandacht gekregen in tegenstelling tot het veel meer bekende Bergen op Zoom. Toch had in het begin van de negentiende eeuw geen gemeente zoveel pottenbakkerijen binnen haar gemeentegrenzen als Oosterhout. Bergen op Zoom werd zelfs enige tijd overvleugeld. Oosterhout als pottenbakkerscentrum in de negentiende en twintigste eeuw
 • De pottenschuiten aan de Wolfshoek

  29 september 2020 Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw tot 1856 werd in Rotterdam de aardewerkgroothandel gedreven op grote schepen, ook we l pottenlichters genoemd, die permanent gelegen waren tegenover de nieuwe Lutherse Kerk bij de Keizers- of Houtbrug aan de Wolfshoek. De pottenschuiten aan de Wolfshoek
 • Delftse pottenbakkers na 1675

  29 september 2020 Delft is natuurlijk bekend om zijn faience, het beroemde "Delfts Blauw". Minder bekend is het feit dat er ook pottenbakkers actief waren. Delftse pottenbakkers na 1675
 • Granen en Grutten, korenmolenaars en grutters in Berkel en Rodenrijs

  27 september 2020 Lokale uitgave van een vondstcomplex ter plaatse van de korenmolen in Berkel en Rodenrijs met de geschiedenis van alle korenmolenaars, de naastgelegen windas en de grutters. Granen en Grutten, korenmolenaars en grutters in Berkel en Rodenrijs
 • Pottenbakkerij De IJsel

  8 maart 2020 Portret van een Gelderse pottenbakkerij door Adri van der Meulen en Paul Smeele Pottenbakkerij De IJsel
 • Rinse Jans Dorama, fabrikant van Fries, Gouds en Bergs aardewerk

  13 april 2019 In dit artikel wordt een Leeuwarder pottenbakkerij en de producten die er gemaakt werden beschreven, die in de jaren 1882 - 1922 goed was voor een derde van de totale Friese aardewerkproductie. Rinse Jans Dorama, fabrikant van Fries, Gouds en Bergs aardewerk
 • De pottenbakkers van Oudshoorn

  2 februari 2019 Meer dan anderhalve eeuw, van 1686 tot 1848 stond er aan de Rijn bij Oudshoorn (Z-H) een pottenbakkerij. Geen grote onderneming maar wel een interessante die betrekkingen onderhield met pottenbakkerscentra in Brabant en Friesland maar niet met het nabije Gouda. De pottenbakkers van Oudshoorn
 • De plateelnijverheid in Dordrecht

  1 december 2018 Adri van der Meulen en Paul Smeele ontdekten tijdens archiefonderzoek naar de kruikenhandel in Dordrecht een onbekende plateelbakkerij in deze stad. Van de in 1612 door de gebroeders Gerrit en Jacob van den Heuvel gestichte plateelbakkerij blijkt een interessante boedelinventaris overgeleverd te zijn die tot nog toe toegeschreven is aan hun broer Hendrik in Rotterdam. De plateelnijverheid in Dordrecht
 • Werklust en De Nijverheid

  17 maart 2018 Adri van der Meulen en Paul Smeele beschrijven twee pannenbakkerijen in Hazerswoude die niet alleen dakpannen maar ook eesttegels, industrieel- en gebruiksaardewerk maakten. Werklust en De Nijverheid
 • Voor de Nederlandse markt

  24 februari 2018 Adri van der Meulen en Ron Tousain schreven dit artikel over het gebruik en de verschijning van steengoed uit het Westerwald in de negentiende eeuw in Nederland. Denk daarbij aan de zg. "Keulse potten", ansjovispotten, steengoed kruiken en andere potten om levensmiddelen langer in te bewaren. Voor de Nederlandse markt