Projecten

 • Assembled Articles 2022

  10 april 2022 De Keramiekstichting heeft 2500, Euro bijgedragen voor het uitgeven van een speciale editie ter gelegenheid van het pensioen van Hemmy Clevis. Het thema is keramiek en glas uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (500-1945). Dit boek wordt na afloop van het symposium gepresenteerd. Assembled Articles 2022
 • Ceramic Connections van Aziatische Keramiek

  6 februari 2022 Voor de vernieuwing van de website Aziatische Keramiek van het Keramiekmuseum Leeuwarden heeft de stichting € 3.000 bijgedragen. Ceramic Connections van Aziatische Keramiek
 • Een artikel over Von Siebold en Japanse ceramiek

  9 oktober 2021 In 2020 verscheen in Japan een artikel van Dr Miki Sakuraba over Japanse ceramiek die Von Siebold (1796 - 1866) verzamelde en de Nederlands-Japanse relaties toen en nu. Von Siebold was in dienst van de Nederlandse regering werkzaam in Japan en grondlegger van het Sieboldhuis in Leiden. Dankzij een bijdrage van €.4000 wordt het artikel vertaald en gepubliceerd in Vormen uit Vuur, nr 247 Een artikel over Von Siebold en Japanse ceramiek
 • Publicatie over de handel in Duits steengoed in Dordrecht en Rotterdam

  27 augustus 2021 Uitgeverij SPA te Zwolle heeft een bijdrage ontvangen voor de heruitgave van De handel in Duits steengoed in Dordrecht en Rotterdam, speciaal in relatie tot Engeland door A. van der Meulen Publicatie over de handel in Duits steengoed in Dordrecht en Rotterdam
 • Deventer Systeem (3)

  27 augustus 2021 Dit door elke archeoloog gebruikte systeem wordt toegankelijk gemaakt via een website. Hiervoor is een bijdrage gegeven van Euro 2000,--. Deventer Systeem (3)
 • Publicatie over steengoed uit Duingen

  17 augustus 2021 Uitgeverij SPA te Zwolle heeft een bijdrage ontvangen voor de heruitgave van Bovenlandsch of Bremer Steengoederen door H. van Gangelen en A. van der Meulen Publicatie over steengoed uit Duingen
 • Kookboek Princessenhof

  24 februari 2021 Het Princessenhof heeft voor deze bijzondere uitgave een bedrag van € 2500 ontvangen. Kookboek Princessenhof
 • Tentoonstelling Hollandgänger

  14 augustus 2020 De pottenbakkers en handelaren uit het Duitse Westerwald onderhouden al eeuwenlang handelsbetrekkingen met Nederland. In deze tentoonstelling staan deze handelaren en hun handel centraal. De Keramiekstichting Smeele-Van der Meulen heeft hier € 5000,-- aan bijgedragen. Tentoonstelling Hollandgänger
 • Assembled Articles 6

  28 juli 2020 De Keramiekstichting Smeele-Van der Meulen heeft de uitgave van deze verzamelbundel mede gefinancierd met een bedrag van €2500,--. Assembled Articles 6
 • Wilt u een projectaanvraag indienen?

  20 april 2019 Een verzoek indienen voor het financieel ondersteunen van een onderzoek naar keramiek. Wilt u een projectaanvraag indienen?
 • Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com

  13 april 2019 De Keramiekstichting Smeele Van der Meulen steunt met een financiële bijdrage van drieduizend euro het project Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com dat tot doel heeft een digitaal platform te zijn voor het ontsluiten van een aantal museumcollecties en het delen van de kennis hierover met een breed publiek. Het betreft een samenwerkingsverband tussen het Rijksmuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Het Prinsenhof in Delft, Museum Arnhem en Paleis Het Loo. Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com
 • Made in Holland

  9 april 2018 Het Princessehof in Leeuwarden heeft een bijdrage ontvangen van Euro 1750 als bijdrage aan het gelijknamige boek dat verschenen is ter gelegenheid van de tentoonstelling Made in Holland-400 jaar wereldmerk. 2 juni 2018 - 30 juni 2019 Made in Holland
 • Deventer Systeem (2)

  1 april 2018 De Stichting Promotie Archeologie (SPA) te Zwolle heeft een tweede bijdrage ontvangen van € 5000,-- ten behoeve van het beschikbaar stellen van het Deventer Systeem. Deventer Systeem (2)
 • Groninger Museum

  1 april 2018 Ten behoeve van de aankoop van bijzondere objecten ter aanvulling van de collectie van het Groninger Museum is een bedrag van € 5000,-- beschikbaar gesteld. Groninger Museum
 • Symposium

  2 maart 2018 De Keramiekstichting Smeele van der Meulen feliciteert de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas en schenkt een bijdrage aan het symposium van € 1500,--. Symposium
 • Deventer systeem

  11 oktober 2017 De Stichting Promotie Archeologie te Zwolle heeft een eerste bijdrage ontvangen van €5.000,-- ten behoeve van het digitaal beschikbaar stellen van het Deventer systeem. Deventer systeem
 • Publicatie The Patriot behind the Pot

  10 oktober 2017 Stichting Promotie Archeologie in Zwolle (SPA) heeft Euro 2500,-- ontvangen voor het realiseren van een publicatie van de afstudeerscriptie van Wytze Stellingwerf. Het betreft een historische en archeologische studie van keramiek en glas uit de Patriottentijd (1780-1815). Publicatie The Patriot behind the Pot
 • Porselein Project Dresden

  9 oktober 2017 Porselein Project Dresden Porselein Project Dresden
 • Steengoed

  8 oktober 2017 Dit project betreft een afgerond onderzoek naar Duits steengoed uit het Westerwald en van elders dat tussen 1800 - 1900 op de Nederlandse markt verscheen. Het resultaat is gepubliceerd in het tijdschrift Vormen uit Vuur dat hiervoor een financiële bijdrage heeft ontvangen van €14.087,--. Kijk ook onder "Artikelen" bij "Voor de Nederlandse markt" Steengoed