Projecten

 • Wilt u een projectaanvraag indienen?

  2019 Apr 20 Een verzoek indienen voor het financieel ondersteunen van een onderzoek naar keramiek. Wilt u een projectaanvraag indienen?
 • Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com

  2019 Apr 13 De Keramiekstichting Smeele Van der Meulen steunt met een financiële bijdrage van drieduizend euro het project Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com dat tot doel heeft een digitaal platform te zijn voor het ontsluiten van een aantal museumcollecties en het delen van de kennis hierover met een breed publiek. Het betreft een samenwerkingsverband tussen het Rijksmuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Het Prinsenhof in Delft, Museum Arnhem en Paleis Het Loo. Delftsaardewerk.nl/dutchdelftware.com
 • Made in Holland

  2018 Apr 09 Het Princessehof in Leeuwarden heeft een bijdrage ontvangen van Euro 1750 als bijdrage aan het gelijknamige boek dat verschenen is ter gelegenheid van de tentoonstelling Made in Holland-400 jaar wereldmerk. 2 juni 2018 - 30 juni 2019 Made in Holland
 • Deventer Systeem (2)

  2018 Apr 01 De Stichting Promotie Archeologie (SPA) te Zwolle heeft een tweede bijdrage ontvangen van € 5000,-- ten behoeve van het beschikbaar stellen van het Deventer Systeem. Deventer Systeem (2)
 • Groninger Museum

  2018 Apr 01 Ten behoeve van de aankoop van bijzondere objecten ter aanvulling van de collectie van het Groninger Museum is een bedrag van € 5000,-- beschikbaar gesteld. Groninger Museum
 • Symposium

  2018 Mar 02 De Keramiekstichting Smeele van der Meulen feliciteert de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas en schenkt een bijdrage aan het symposium van € 1500,--. Symposium
 • Deventer systeem

  2017 Oct 11 De Stichting Promotie Archeologie te Zwolle heeft een eerste bijdrage ontvangen van €5.000,-- ten behoeve van het digitaal beschikbaar stellen van het Deventer systeem. Deventer systeem
 • Publicatie The Patriot behind the Pot

  2017 Oct 10 Stichting Promotie Archeologie in Zwolle (SPA) heeft Euro 2500,-- ontvangen voor het realiseren van een publicatie van de afstudeerscriptie van Wytze Stellingwerf. Het betreft een historische en archeologische studie van keramiek en glas uit de Patriottentijd (1780-1815). Publicatie The Patriot behind the Pot
 • Porselein Project Dresden

  2017 Oct 09 Porselein Project Dresden Porselein Project Dresden
 • Steengoed

  2017 Oct 08 Dit project betreft een afgerond onderzoek naar Duits steengoed uit het Westerwald en van elders dat tussen 1800 - 1900 op de Nederlandse markt verscheen. Het resultaat is gepubliceerd in het tijdschrift Vormen uit Vuur dat hiervoor een financiële bijdrage heeft ontvangen van €14.087,--. Kijk ook onder "Artikelen" bij "Voor de Nederlandse markt" Steengoed