De plateelnijverheid in Dordrecht

1612-1669 enkele nieuwe gegevens

Adri van der Meulen en Paul Smeele ontdekten tijdens archiefonderzoek naar de kruikenhandel in Dordrecht een onbekende plateelbakkerij in deze stad. Van de in 1612 door de gebroeders Gerrit en Jacob van den Heuvel gestichte plateelbakkerij blijkt een interessante boedelinventaris overgeleverd te zijn die tot nog toe toegeschreven is aan hun broer Hendrik in Rotterdam.

tekst

Het historisch onderzoek naar de zeventiende-eeuwse Hollandse plateelnijverheid vertoont nog de nodige lacunes. Uiteraard kreeg Delft altijd de meeste aandacht, maar in tal van andere steden hebben korter of langer bedrijven bestaan die nog slechts ten dele in kaart gebracht zijn.


Zo ontdekten Adri van der Meulen en Paul Smeele tijdens archiefonderzoek naar de kruikenhandel in Dordrecht toevallig een onbekende plateelbakkerij in deze stad, die ondanks haar korte bestaan interessante gegevens oplevert over de ondernemers, hun verwachtingen en pretenties.

 

In de onderstaande link kunt het het artikel downloaden en lezen.

De plateelnijverheid in Dordrecht (uit: Vormen uit Vuur nr 237, jaargang 2018

VUV plateel 2018 (2).pdf