Rinse Jans Dorama, fabrikant van Fries, Gouds en Bergs aardewerk

Een aardewerkfabriek in Leeuwarden 1865 - 1922

In dit artikel wordt een Leeuwarder pottenbakkerij en de producten die er gemaakt werden beschreven, die in de jaren 1882 - 1922 goed was voor een derde van de totale Friese aardewerkproductie.

tekst

Adri van der Meulen en Paul Smeele publiceerden hun artikel over deze aardewerkfabriek in het blad Antiek, 21ste jaargang No.3 en 4, oktober 1986

Rinse Jans Dorama, deel 1

Dorama deel 1.pdf

Rinse Jans Dorama, deel 2

Dorama deel 2.pdf