Deventer Systeem (2)

Digitaal beschikbaar maken van het Deventer Systeem

De Stichting Promotie Archeologie (SPA) te Zwolle heeft een tweede bijdrage ontvangen van € 5000,-- ten behoeve van het beschikbaar stellen van het Deventer Systeem.

tekst

Het Deventer systeem is het classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas en is ontwikkeld door Hemmy Clevis, Jaap Kottman en Jan Thijssen. De eerste twee publicaties werden gepresenteerd in 1989. Dit waren ‘Weggegooid en Teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750’ en ‘Kessel, huisvuil uit een kasteel’. Omdat de allereerste publicatie over Deventer ging, wordt het systeem ook wel ‘Deventer systeem’ genoemd.
In eerste instantie was het systeem volledig analoog en alleen toegankelijk via de publicaties. Gaandeweg kwamen Peter Bitter en Sebastiaan Ostkamp er bij. Beiden hebben aanzienlijke bijdragen aan het systeem geleverd.
Er was echter geen instelling die het systeem trok. Dat werd uiteindelijk de Stichting Promotie Archeologie. De initiatiefnemers hebben alle rechten bij deze stichting ondergebracht. Hemmy Clevis creëerde de inhoudelijke kant hiervan en droeg die rechten ook over aan de Stichting Promotie Archeologie.

Begin 2013 zijn meer dan 10.000 voorwerpen in het systeem ingevoerd. Daar zitten foutieve determinaties bij. Deze kunnen pas gecorrigeerd worden nadat het systeem digitaal online beschikbaar is. Daarvóór is dat onbegonnen werk