Assembled Articles 2022

Bijeenkomst voor archeologen op woensdag 11 mei 2022

De Keramiekstichting heeft 2500, Euro bijgedragen voor het uitgeven van een speciale editie ter gelegenheid van het pensioen van Hemmy Clevis. Het thema is keramiek en glas uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (500-1945). Dit boek wordt na afloop van het symposium gepresenteerd.

tekst

In januari 2020 is Hemmy Clevis met pensioen gegaan. Vanwege zijn invloed op het onderzoek naar keramiek en glas uit vondstcomplexen in Nederland, willen we dit als Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Als grondlegger van het classificatiesysteem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en glas heeft hij generaties middeleeuwse archeologen beïnvloed. Hemmy gaf de analyse van archeologische vondstcomplexen een enorme impuls en hij initieerde talrijke projecten. De opzet van het Deventer Systeem aan het einde van de jaren tachtig leidde tot een grote stroom aan publicaties. Daarnaast was hij met zijn Stichting Promotie Archeologie een belangrijke promotor en initiator van publicaties van archeologisch onderzoek. Onder zijn vlag hebben veel standaardwerken het licht gezien, waaronder Steden in Scherven, de serie Assembled Articles en bovendien zet Hemmy zich voortdurend in om boeken uit te geven. Gezien de verdiensten van Hemmy ook voor de studie van keramiek en glas uit heel Nederland en zelfs daarbuiten, bieden we Hemmy een Nederlands/Engelstalige feestbundel aan, die wordt uitgegeven door SPA-Uitgevers. Het thema is keramiek en glas uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (500-1945).

programma 11 mei 2022

Assebled articles 2022.pdf