Groninger Museum

Aankoop collectie porselein

Ten behoeve van de aankoop van bijzondere objecten ter aanvulling van de collectie van het Groninger Museum is een bedrag van € 5000,-- beschikbaar gesteld.

tekst

Uit een particuliere collectie zijn enkele bijzondere voorwerpen aangekocht die speciaal zijn vervaardigd voor de rijke toplaag van de Nederlandse markt. Het zijn bijzondere objecten zowel in uitvoering als in zeldzaamheid. Het museum bezit archeologische fragmenten van deze voorwerpen en kan nu de gave exemplaren tonen.

Fotogalerij