Een artikel over Von Siebold en Japanse ceramiek

Door Dr Miki Sakuraba

In 2020 verscheen in Japan een artikel van Dr Miki Sakuraba over Japanse ceramiek die Von Siebold (1796 - 1866) verzamelde en de Nederlands-Japanse relaties toen en nu. Von Siebold was in dienst van de Nederlandse regering werkzaam in Japan en grondlegger van het Sieboldhuis in Leiden. Dankzij een bijdrage van €.4000 wordt het artikel vertaald en gepubliceerd in Vormen uit Vuur, nr 247

tekst

Al sinds lange tijd is Dr. Miki Sakuraba geïnteresseerd in het leven en werk van Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796-1866), een medicus en botanicus die in dienst van de Nederlandse regering in Japan werkzaam was (1823-1829) en een grote collectie voorwerpen naar Europa bracht, deels nog aanwezig in het Volkenkunde Museum in Leiden. Zijn geïllustreerde publicatie Nippon (7 delen, vanaf 1832) behoort tot de vroegste encyclopedische werken over onder andere de Japanse materiële cultuur.

Sakuraba heeft diverse publicaties over Von Siebold gepubliceerd, maar het belangrijkste artikel kwam onlangs uit, namelijk een vergelijking tussen illustraties van keramiek en andere Japanse voorwerpen in Nippon, en de vergelijking met dezelfde, nog in musea in Leiden, Groningen en München bewaarde objecten. Dit artikel is in het Japans en verscheen in een academisch tijdschrift in 2020.

Het is belangrijk om dit artikel in een Engelse vertaling een grotere bekendheid te geven gezien de nadruk op de hier grotendeels onbekende Japanse ceramiek die Von Siebold verzamelde, maar ook gezien de Nederlands-Japanse relaties toen en nu. Het tijdschrift Vormen uit Vuur is bereid gevonden om tegen productiekosten dit vertaalde artikel als twee extra katernen in het komende nummer 247 op te nemen.

Fotogalerij