Symposium

ter gelegenheid van 65 jaar bestaanNederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas op vrijdag 19 oktober in het Haags Gemeentemuseum

De Keramiekstichting Smeele van der Meulen feliciteert de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas en schenkt een bijdrage aan het symposium van € 1500,--.

tekst

In 2018 bestaat de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas 65 jaar. Voor bestuur en redactie is dit reden om een aantal speciale en feestelijke activiteiten te ontplooien.

De leden kunnen zoals gebruikelijk verschillende boeiende excursies tegemoet zien die aansluiten bij het thema ‘Begeren en beheren’ dat we lanceren als thema van het jubileumjaar.

 

Hoogtepunt zal het symposium worden dat op vrijdag 19 oktober 2018 in het Haagse Gemeentemuseum gehouden wordt. Tijdens het symposium zullen een aantal sprekers de levensloop van een object onder de loep nemen. Vanuit diverse invalshoeken zullen onderwerpen als productie, verkoop-aankoop, beheer, bewondering en bruikleen belicht worden.