Publicatie The Patriot behind the Pot

The Patriot behind the pot

Stichting Promotie Archeologie in Zwolle (SPA) heeft Euro 2500,-- ontvangen voor het realiseren van een publicatie van de afstudeerscriptie van Wytze Stellingwerf. Het betreft een historische en archeologische studie van keramiek en glas uit de Patriottentijd (1780-1815).

tekst

De Stichting Promotie Archeologie is bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van een zeer interessant boek: The Patriot behind the Pot. A historical and archaeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch household of the Revolutionary Era: 1780-1815.

Hiermee studeerde Wytze Stellingwerf af bij de faculteit Archeologie van de universiteit van Leiden.

 

Hij viel inmiddels driemaal in de prijzen. Hij werd tweede voor de tweejaarlijkse prestigieuze archeologische W.A. van Es prijs en ook tweede voor de jaarlijkse prijs van het beste boek op het gebied van geschiedenis en erfgoed (IISG) van de Volkskrant. Hij is inmiddels ook als derde geëindigd voor de beste masterscripties van de universiteit Leiden.

 

Het feit dat deze masterscriptie meedong in dit prijzencircus, wijst op een uitzonderlijk hoog niveau. Hemmy Clevis en Jan Thijssen waren eerder al onder de indruk van een tweetal producten van Wytze Stellingwerf. Hij heeft met ‘The Patriot behind the Pot’ bewezen dat hij een excellente kennis heeft van het Engelse industrieel wit uit deze periode. Hij heeft die kennis gecombineerd met het politieke klimaat in ons land en met de archeologische vondsten op huishoudniveau. Uiteraard kwantitatief minder is dit gedaan voor gebruiksglas.

 

Patriotten en Orangisten. Hun gezindheid strekte zich uit tot het tafelgoed. Zowel op het gebied van beschilderd materiaal als de vroege transferprints. En dit werd voor een belangrijk deel in Engeland vervaardigd, hoewel er ook veel bovenglazuur beschilderd in de Nederlanden werd gemaakt. Het is bizar. Dit ‘vlagvertoon’ strekte zich ook uit tot de versiering van pijpenkoppen of miniaturen van een tin/lood legering. En dit bleef niet beperkt tot het westen van het land, maar strekte zich uit tot in het achterland in ‘steden’ als Hasselt en Hattem.

 

Stellingwerfs pionierswerk is daarmee ook een onderzoek dat het topje van een ijsberg weergeeft. Door hiervan kennis te nemen weet je meteen waar je op moet letten. Door zijn boek zal in de nabije toekomst een stortvloed aan gegevens vrijkomen over de wijze waarop in de Nederlanden op huishoudniveau uitdrukking gegeven werd aan een politieke gezindheid. En wat gaat die hoeveelheid aan gegevens ons vertellen?