Ceramic Connections van Aziatische Keramiek

Voor de vernieuwing van de website Aziatische Keramiek van het Keramiekmuseum Leeuwarden heeft de stichting € 3.000 bijgedragen.

tekst

De samenwerking tussen het Rijksmuseum Amsterdam, Keramiekmuseum Princessehof, Groninger Museum en Kunstmuseum Den Haag ontstond in 2002 met destijds als doel om de expertise van de samenwerkende partners bijeen te brengen en een ruimhartig bruikleenbeleid te hanteren. Het doel breidde zich uit naar de wens om de keramiekcollecties van de partners bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Zo ontstond in 2011 de website Aziatischekeramiek.nl, waardoor deze collecties voor het eerst samen werden gebracht. De website werd aangevuld met verdiepende artikelen, waardoor de kennis van de partners op één plek tezamen kwam.

Nu tien jaar later is de huidige website inmiddels hevig verouderd, waardoor deze niet publieksvriendelijk meer is. 

Fotogalerij