Porselein Project Dresden

Porselein Project Dresden

tekst

De Stichting Vrienden Porselein Project Dresden, heeft een bijdrage van Euro 5000,-- ontvangen voor het onderzoek naar de organisatie van de porseleinhandel tussen Amsterdam en Dresden. Een deel van het bedrag zal besteed worden aan bibliografisch onderzoek en fotografie.

Het Porselein Project Dresden initieert academisch onderzoek op verschillende niveau's. Het is de bedoeling dat rond 2019 een complete catalogus van alle objecten in deze voormalige koningklijke collectie voorhanden is.

Onderdeel van het onderzoek is een evaluatie van de inventarissen en andere documentatie waardoor een beter beeld gevormd zal worden van de rol die Aziatisch export porselein in Europa speelde gedurende deze vroege fase van globalisatie op materieel en cultureel gebied.

Het porselein en de impact die het indertijd had zal onderzocht worden binnen de context van de interesse voor exotica en de aandacht voor de toen nieuwe, niet-Europese wereld. Porselein was luxe- en status verhogend, maar ook functioneel om van te eten, te drinken of om als decoratief element te dienen in het barokke interieur van die tijd. Ook was porselein een medium dat voor tijdgenoten bijdroeg aan het beeld van China en Japan, en was het essentieel in de culturele en artistieke wisselwerkingen tussen Azië en Europa.