Publicatie over steengoed uit Duingen

Bovenlandsch of Bremer Steengoederen Familie Isen, pottenbakkers en handelaars in Duinger steengoed voor de Groninger markt (1720-1842) Hans van Gangelen en Adri van der Meulen

Uitgeverij SPA te Zwolle heeft een bijdrage ontvangen voor de heruitgave van Bovenlandsch of Bremer Steengoederen door H. van Gangelen en A. van der Meulen

tekst

Over Duinger steengoed is in de Nederlandse archeologische literatuur nog maar weinig gepubliceerd, waardoor er onder zowel archeologen als museumconservatoren relatief nog maar weinig kennis over aanwezig is.

De producten uit het Potland vonden gretig aftrek, niet alleen binnen Duitsland, maar ook ver daarbuiten. Gepubliceerde Nederlandse bodemvondsten van Duinger steengoed zijn in een aantal gevallen niet als zodanig herkend. Voor zover wel geïdentificeerd als Duinger productie gaat het voornamelijk om publicaties over vondsten uit de stad of provincie Groningen. Het Duinger steengoed dat tussen circa 1600 en 1850 in Nederland werd verhandeld, kende geen grootschalige landelijke verspreiding zoals bijvoorbeeld het contemporaine steengoed uit Frechen en Westerwald.

In dit artikel wordt het Duinger steengoed, met veel afbeeldingen voor het voetlicht gebracht, zoals dat bewaard is gebleven in de vorm van Nederlandse bodemvondsten en enkele overleveringsstukken. Tevens komen historische gegevens omtrent de Duinger familie Isen aan bod in relatie tot hun handel in Duinger steengoed.

 

Dit artikel is eerder verschenen in: Assembled Articles nr. 6. Zwolle 6 en 7 juni 2019